Grävning

Gräver och gjuter ny grund under gäststuga i Ottsjö.

Gräver och gjuter ny grund under gäststuga i Ottsjö.

Vallbogrus har idag en grävmaskin. Vi utför de flesta typer av markarbeten, så som grävning för husgrunder, vägar, dikning, infiltrationsanläggningar m.m. Övriga arbeten kan vara fiskevårdande arbete i åar och vattendrag. Grävning under hus för reparation och utbyte av husgrunder.