Grus & Berg

Vallbo grusgrop

Vallbo grusgrop

Vallbogrus har levererat grus av hög kvalitet i mer än 50 år, t.ex. infiltrationssand, vägmaterial samt gjutgrus till bl.a. gjutning av kraftverk och broar runt om i länet. Mursand från Vallbo har också varit ett begrepp bland fackfolk.

Nu år 2015 städas täkten igen i Vallbo och vi lägger upp ett större lager för den närmaste åren. En bergtäkt i området kommer att säkerställa behovet av material till både vägar och övriga byggnationer.