Snöröjning

IMG_1681

Vintertid sköter vi vägunderhållet åt flera privata uppdragsgivare runt Ottsjö.  Vi har även kapacitet att bryta upp skogsbilvägar vintertid.