Husflytt & Entreprenad

IMG_5255IMG_5256

Många är de hus och stugor som Vallbogrus har flyttat under årens lopp. Allt från vindskydd till fjälls, mindre jakt- och fiskestugor, upp till lyft och flytt av större fritidshus i timmer och lösvirke. Dåliga markförhållanden och dåliga grunder har resulterat i flera av de uppdrag där vi lyft husen och gjort nya grunder.

 

IMG_5252IMG_5253